Notice: unserialize() [function.unserialize]: Error at offset 2 of 509 bytes in /lib/class.cache.php on line 32
 O firmie - Regulamin - Sztukateria DECOR SYSTEM

Regulamin

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.decorsystem.pl.


I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy Decor System - Sztukateria, działa pod adresem www.decorsystem.pl i jest prowadzony przez Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk z siedzibą w Prądocinie 11 66-446 Deszczno, o numerze NIP 599-303-43-42, o numerze REGON 080224504. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk zwany jest dalej „Decor System - Sztukateria”.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep internetowy Decor System - Sztukateria zwany jest dalej ”Sklepem internetowym”.

II. Strony transakcji
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”).
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep internetowy jest Decor System - Sztukateria.

III. Produkty
Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż sztukaterii elewacyjnej i wewnętrznej, mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz.

Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na ternie Polski. Wszystkie przedstawiane produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość produktu. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu internetowego,poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 cywilnego.
Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź produkty nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów.

IV. Ceny
Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep internetowy podawane są w polskich złotych (PLN), zawierają wszelkie podatki (w tym podatek VAT) oraz cła i są cenami brutto.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi produktu lub regionu przesyłki.

V. Płatność
1. W celu realizacji złożonego zamówienia Klient obowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura „pro forma”.
2. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
a. GOTÓWKĄ przy odbiorze towaru - ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku odbioru produktu w placówce handlowej Decor System - Sztukateria.
b. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PŁATNICZĄ - poprzez serwis PayU.
c. PRZELEWEM TRADYCYJNYM na konto serwisu www.decorsystem.pl. Kwotę zamówienia należy wpłacić na konto bankowe firmy Decor System - Sztukateria podane na stronie internetowej.
3. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić w ciągu 48 godzin, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

VI. Zamówienie i dostępność towaru
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.decorstem.pl., poczty elektronicznej (e-mail): biuro@decorsystem.pl oraz komunikatorów on-line. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego, jak również zaakceptować wszystkie zasady zakupu towaru w sklepie Decor System - Sztukateria, szczegółowo opisane na stronie Sklepu.
Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu internetowego.
Sklep internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep internetowy poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W sytuacji choćby przejściowej niemożności realizacji zamówienia, Sklep internetowy może dokonać zmiany zamówienia poprzez zaoferowanie produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując jednocześnie Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem uiszczonej przez Klienta kwoty.
Towary oznaczone symbolem „Dostępny” są objęte programem magazynowym Decor System - Sztukateria i naszych Partnerów handlowych, co oznacza, że utrzymujemy stany magazynowe na poziomie, który powinien pozwolić na wysłanie zamówionych produktów bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni (a na asortyment importowany nawet do 6 miesięcy) w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową na etapie realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy lub po autoryzacji karty płatniczej bądź kredytowej.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Zmiana zamówienia dokonana przez Klienta po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przystąpienia do jego realizacji, może wydłużyć termin jego realizacji ponad wskazany na stronie.
Towar sprzedawany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail: biuro@decorsystem.pl.
Sklep internetowy potwierdza gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.

VII. Dostawa i odbiór
Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej: DHL, GLS lub transportem własnym.

Przesyłki dostarczane są na terytorium Polski. Przesyłki poza terytorium RP dostarczane będą po wcześniejszych uzgodnieniach z Konsultantem Sklepu internetowego.
Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż 10 dni roboczych.
Odbiór przesyłki może być dokonany:
- w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
- w placówce handlowej Decor System - Sztukateria.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru firmą kurierską, koszty dostawy zostaną uwzględnione indywidualnie.
Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
Podczas odbioru przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
W przypadku odbioru produktów w placówce handlowej Decor System - Sztukateria, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał palcówkę handlową Decor System - Sztukateria, zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi drogą telefoniczną lub e-mailową.
Bez względu na miejsce odbioru produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.
Zwrot kosztów wysyłki próbek dotyczy zamówień wyłącznie na terenie Polski.

VIII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru zamówionego towaru. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych),
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest o poprawne wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres e-mai: biuro@decorsystem.pl.
Zwrot towaru, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na koszt Klienta.
Klient w związku z odstąpieniem od umowy, winien zwrócić zamówiony towar w stanie niezmienionym. Zwrot towaru uszkodzonego, bądź niekompletnego, powoduje powstanie po stronie Sklepu internetowego roszczenia o charakterze odszkodowawczym.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo.
Nie będą przyjmowane paczki wysłane do sklepu Decor System - Sztukateria na jego koszt oraz za pobraniem.
W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, zgodnie ust.1., oraz gdy zostaną w całości spełnione pozostałe postanowienia niniejszego punktu, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
Sklep internetowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej wartość zakupionego towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

IX. Procedury reklamacyjne
1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
2. Reklamację produktu wadliwego lub niezgodnego z zawartą umową (zamówieniem) prosimy zgłosić wysyłając na e-maila wraz z formularzem reklamacyjnym (formularz znajduje się na naszej stronie w zakładce zamówienia) na adres: biuro@decorsystem.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 95 722 30 57 lub 696 202 731.
3. Nie zgłoszenie reklamacji w naszej firmie, przed jej przesłaniem, może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji ponad wskazany w niniejszym regulaminie.
4. W pisemnym oświadczeniu reklamacyjnym należy podać:
- nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane
- powód reklamacji
- jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem nr konta bankowego
5. Wszystkie zgłoszone reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
6. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres e-mail lub telefonicznie. Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy wymiany uszkodzonych elementów.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru - wedle wyboru Klienta.
8. W zakresie reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru podczas transportu do Klienta obowiązują postanowienia Działu VII Dostawa i odbiór (pkt. 10.)
9. Wadliwy towar, jeżeli jest to możliwe, należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres:

Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk
Prądocin 11
66-446 Deszczno
z dopiskiem "REKLAMACJA"
13. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem biuro@decorsystem.pl lub pod numerem telefonu 95 722 30 57 lub 696 202 731.

X. Ochrona danych osobowych
Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Decor System - Sztukateria przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Decor System - Sztukateria w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
Decor System - Sztukateria za zgoda Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Na warunkach określonych powyżej i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Klient zapisując się na newsletter Decor System - Sztukateria wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Decor System - Sztukateria.

XI. Postanowienia końcowe
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym Decor System - Sztukateria, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz zaakceptować wszelkie zasady zakupu towaru w Sklepie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie na 7 dni przed ich wejściem w życie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.